Anunţ de participare la achiziţia de “analize medicale”

Anunţ de participare la achiziţia de “analize medicale” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498 Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.1120/2013, achizitioneaza servicii de Servicii de analize medicale necesar pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498. Codul CPV: 85148000-8 servicii de analize medicale Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional. Anunţ   Referat necesitate   Nota...

Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de formare profesională – cameristă” – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesională” în cadrul proiectului în cadrul proiectului POSDRU/150/6.3/G/l34984 „Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii de Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest – COMPASS” Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre. nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează în bază Ordinului nr. 1120/2013, achiziţionează servicii de „servicii de formare profesională – cameristă” necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii De Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest -COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498. Cod CPV aferent acestora este: CPV 80530000-8 Anunţ   Documentaţia de atribuire   Formulare PDF   Formulare...

Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile” – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile”, cod CPV 70310000-7 din cadrul proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” -: POSDRU/150/6.3/G/l 34984 Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, doreşte să achiziţioneze servicii de închiriere sau de vânzare de imobile”, CPV 70310000-7, conform descrierii de mai jos: Achiziţionare de servicii de închiriere a unui spaţiu într-o clădire dotată cu mobilier şi utilităţi necesare pregătirii teoretice şi practice pentru cursurile de formare profesionale manichiurist-pedichiurist (2 serii x 14 participanţi) şi frizer (4 serii x 14 participanţi), pentru persoane aflate in grupul ţintă în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii De Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498. Locul de prestare a serviciilor este sediul/locatiile/facilitatile ofertantului. Achiziţia se face prin selecţie de oferta, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut aplicat ofertelor corespunzătoare din punct de vedere al calificarii si specificaţiilor tehnice. Tip si durată contract: Achiziţie directa, aferentă perioadei aprilie 2015 (data semnării contractului) pana la data de 30.10.2015. Anunţ   Descărcaţi documentaţia de atribuire   Formulare PDF   Formulare...

Erata 4 la anunţul de achiziţie de publică de „servicii de formare profesională” – COMPASS

Anunţul din 24 septembrie 2014 a primit pe 22 decembrie 2014 erata 5. Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesionala” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498  Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza „servicii de formare profesionala” necesare pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498. Anunţ participare cursuri Invitaţi participare achiziţie cursuri Caiert sarcini formulare Proces verbal prelungire Formulare cursuri (doc) Erata 1 Erata 2 (13.10.2014) Erata 3 (16.12.2014) Erata 4 (19.12.2014) Erata 5...

Erata 3 la anunţul de achiziţie de publică de „servicii de formare profesională” – COMPASS

Anunţul din 24 septembrie 2014 a primit pe 16 decembrie 2014 erata 3. Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesionala” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498  Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza „servicii de formare profesionala” necesare pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498. Anunţ participare cursuri Invitaţi participare achiziţie cursuri Caiert sarcini formulare Proces verbal prelungire Formulare cursuri (doc) Erata 1 Erata 2 (13.10.2014) Erata 3 (16.12.2014) Erata 4...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de consultanţă juridică şi servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor” – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de “servicii de consultanţă juridică şi servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii De Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, doreşte sa achiziţioneze servicii ile consultanţa juridica şi servicii de consultanţa în domeniul achiziţiilor coduri CPV : 79111000-5 servicii de consultanţii juridică şi CPV: 79418000-7 servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor, pentru 2...