ID Gherla

Solidaritate cu vârsta a treia
COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proectului „Solidaritate cu vârsta a treia”, cod proiect 126443, parte din Cererea de finanțare întocmită conform Apelului de proiecte POCU /436/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vurnerabile prin furnizarea unor servicii sociale /medicale /socio-profesionale /de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Prin obiectivele proiectului ne propunem să contribuim la creşterea calităţii vieţii a 165 de persoane vârstnice vulnerabile, din localitatea Gherla, pe o perioadă de 30 de luni, aflate în situaţie de vulnerabilitate socială prin oferirea unui pachet integrat şi inovator de servicii socio-medicale de calitate.

 

Grupul ţintă va fi format din 165 de persoane vârstnice din Municipiul Gherla, aflate în nevoie, din care100 de sex feminin şi 65 de sex masculin ce necesită sprijin în vederea dobândirii unei vieţi calitativ mai bune dat fiind contextual socio-medical din care fac parte.

Recrutarea şi selecţia grupului ţintă al proiectului se va realiza în funcţie de următoarele criterii:

  • sunt persoane vârstnice (65 de ani sau peste 65de ani);
  • persoane bolnave (suferă de o boală acută sau cronică, unele fiind pensionate pe caz de boală);
  • gradul de dependenţă – ne adresăm şi acelor persoane care şi-au pierdut total sau parţial autonomia (conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice reglementată prin Hotărârea 886 din 5 octombrie 2000);
  • lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei, aparţinătorilor vârstnicilor în a-i sprijini, respectiv vârstnici singuri;
  • existenţa unui abuz sau risc de abuz sau neglijenţă asupra persoanelor vârstnice – prin serviciile de asistenţă socială oferite în cadrul proiectului se urmăreşte identificarea eventualelor cazuri de abuz asupra persoanelor vârstnice şi intervenţia de tip asistenţă socială pentru a preveni, respectiv stopa situaţia de abuz.

Grupul Ţinta astfel selectat, va beneficia de o gamă largă de servicii socio-medicale conform planului individualizat după cum urmează: informare, consiliere, tratament şi recupeare la domiciliu, activităţi de timp liber şi socializare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară4/4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Proiectul se desfăşoară în perioada iulie 2019 – iunie 2022, valoarea totală a proiectului este de 2.751.902,5 lei.

Adresa Localitatea Gherla, P-ţa Libertatii, nr. 10, Jud. Cluj

Tel: 0728 882 962 mail caritasclujproiecte@gmail.com, web www.caritas-cluj.ro

Rezultatul procedurii de selecție 2021