Economie socială

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația CARITAS Eparhial Greco-Catolic Cluj, în calitate de Lider, anunță demararea proiectul „Solidaritate și responsabilitate socială” (ID 127525). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea sectorului economiei sociale și a bunăstării comunitare prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi sociale și creșterea abilității persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 105 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, se derulează pe o perioadă de 36 de luni și are un buget total de 13.831.190,75 lei (din care 13.622.357,27 lei asistență financiară nerambursabilă și 111.419,74 lei cofinanțare).

Parteneri în cadrul proiectului sunt CIT – IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL și Centrul Pentru Afaceri Solidare SRL.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • Campanie de informare / conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la programul amplu de formare antreprenorială în economie socială, la metodologia de intrare în proiect și la condițiile de accesare a finanțării;
  • 105 persoane formate atât prin organizarea unor sesiuni de formare „antreprenor în economie socială” conform legislației naționale din România, precum și sesiuni de sprijin / instruire nonformală cu scopul de a-și îmbunătăți și dezvolta planul de afaceri deja elaborat la sesiunea de formare;
  • 50 de persoane formate în „expert accesare fonduri”, precum și 50 de persoane formate în „manager inovare”;
  • 21 de noi întreprinderi sociale finanțate și dezvoltate;
  • 105 locuri de muncă create;
  • servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat acordate antreprenorilor sociali ce au fost selectați spre finanțare;
  • 21 de întreprinderi sociale nou înființate monitorizate în vederea asigurării unei funcționări adecvate și dezvoltării afacerilor finanțate pe o perioadă de 12 luni;
  • 21 de antreprenori sociali participanți la schimbul de bune practici „peer review„ ce se organizează între întreprinderile finanțate prin proiect și diferite entități de economie socială din diferite state europene cu tradiție în acest domeniu.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Solidaritate și responsabilitate socială” puteţi contacta echipa proiectului la telefon: 0724 622 983; e-mail: caritasclujproiecte@gmail.com

Persoană de contact: Săvulescu Raluca Elena – Manager proiect