[et_pb_post_title _builder_version=”4.3.1″ meta=”off” hover_enabled=”0″][/et_pb_post_title]

Proiectele derulate în cadrul centrului de zi îşi propun să ofere servicii pentru 3 categorii de beneficiari: copii, părinţi şi voluntari. Programele oferite copiilor în cadrul centrului de zi sunt complementare activităţii educaţionale oferite de şcoală. Astfel, sprijinim copii proveniţi din familii aflate în dificultate în vederea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi creative şi îi susţinem în procesul instructiv-educativ.

Toate acestea sunt realizate prin oferirea următoarelor tipuri de servicii:

 • informare
 • găzduire
 • îngrijire şi supraveghere
 • consiliere socială
 • consiliere educaţională
 • consiliere psihologică
 • programe de recuperare
 • activităţi de terapie ocupaţională (cerc literar, cerc muzical, atelier de creaţie)
 • recuperare şi educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber (drumeţii, excursii, serbări)
 • întâlniri de grup cu părinţii în vederea dezvoltării abilităţilor parentale
 • întâlniri de grup pentru formarea voluntarilor
 • ajutor material (produse alimentare, igienico-sanitare, rechizite)

Grupul ţintă

 • copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani şi familiile acestora
 • copii proveniţi din familii dezavantajate social, cu venituri modeste şi cu un nivel scăzut de educaţie, de diferite confesiuni şi etnii

Obiective

Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:

 • dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi creative ale copiilor din familii aflate în dificultate
 • socializarea copiilor (prin activităţi recreative de timp liber)
 • îmbunătăţirea relaţiei copil-familie-şcoală şi a nivelului de trai a familiilor /aparţinătorilor copiilor
 • diminuarea riscului de abandon şcolar

Date de contact

Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)
Telefon: 0264/591404, int.107
Florentina – asistent social – 0728/882961
E-mail: centruldezicopii@gmail.com