Programe cu voluntari

Centrul de zi de evaluare, prevenire şi consiliere antidrog

Activităţile cu caracter permanent:

Calităţi necesare: Chiar dacă considerăm că fiecare voluntar e unic în felul său, următoarele abilităţi reprezintă un avantaj: motivaţie de a învăţa şi deschidere spre nou, spirit inovator, sociabilitate, comunicare, muncă în echipă, organizare, cunoştinţe privind arta şi obiectele hand-made. Abilităţi dezvoltate prin intermediul voluntariatului:

  • comunicare şi relaţionare (abilităţi de a explica lucruri şi a da informaţii, abilităţi de a adresa întrebări şi a obţine informaţii, abilităţi de ascultare activă, abilităţi de a oferi feed-back)
  • atitudine negativă faţă de abuzul de substanţe toxice
  • obiectivitate, de a nu judeca şi a accepta persoanele
  • aplicarea practică a cunostinţelor.
  • muncă în echipă în situaţii dificile sau sub presiune
  • management al resurselor (timp, materiale, oameni)

Procedura: Fiecare voluntar care doreşte să desfăşoare un anumit tip de activitate, va lua legătura prin telefon sau la sediul Asociaţiei, va completa un formular de înscriere şi va participa la un mini-interviu programat cu coordonatorul departamentului pentru a stabili de comun acord aria de acţiune.

Centrul de zi pentru copii din familii aflate în dificultate

Pe parcursul proiectelor desfăşurate în cadrul departamentului socio-educativ s-a observat necesitatea formării voluntarilor. Scopul acestor întâlniri este acela de a forma şi motiva voluntarii într-o mai eficientă implicare în munca cu copii prin: creşterea resurselor individuale şi acumularea de cunoştinţe în ceea ce priveşte munca cu copiii, dezvoltarea capacităţii de comunicare, însuşirea abilităţilor de bază în munca cu grupul, îmbogăţirea aptitudinilor de a lucra cu copiii. Temele dezbătute sunt: noţiuni generale despre voluntariat şi legislaţia în vigoare, noţiuni generale de psihologie a copilului pe etape de vârste, competenţele necesare în munca cu copiii (cognitive, specifice, sociale, personale).

Întâlnirile de grup sunt de tip interactiv şi au la bază discuţiile frontale între formator şi participanţi. Considerăm că este benefică formarea tinerilor care lucrează cu aceşti copii pentru ca munca lor să ajute la schimbările necesare pentru rezolvarea problemelor existente ale copiilor. Alegerea voluntarilor din rândul tinerilor s-a făcut pentru a încuraja comunicarea. Copiii au curajul de a interacţiona altfel, datorită apropierii de vârstă şi a gradului mai mare de toleranţă a adolescenţilor vizavi de copii.

Cum s-au implicat voluntarii în proiectele noastre:

  • Participarea la programele de recuperare şcolară (ajutor în efectuarea temelor şi recuperarea lacunelor existente în materia predată)
  • Participarea la campaniile de informare şi sensibilizare a comunităţii locale cu privire la serviciile oferite în cadrul Asociaţiei
  • Participarea la activităţi recreative de timp liber ( serbări, drumeţii, excursii,club de vacanţă )
  • Participarea la întâlniri de grup