ID Cluj

O viață fericită pentru bunicii noștri
COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare Cod apel: POCU/436/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vurnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, cod SMIS 126437, cu titlul: „O viață fericită pentru bunicii noștri”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă în principal creșterea calității vieții a 165 de persoane vârstnice din localitatea Cluj Napoca și zonele limitrofe, aflate în situație de vulnerabilitate socială prin oferirea unui pachet integrat și inovator de servicii sociale de calitate. Prin obiectivul general și prin cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al „POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate” proiectul urmărind reducerea vulnerabilității sociale prin măsuri de asistență socială și medicală precum și alte măsuri menite să ajute aceste categorii sociale.

Cui ne adresam:

 

Grupul ținta (persoane vârstnice) va fi format din 165 de persoane din Municipiul Cluj Napoca și zonele limitrofe, aflate în nevoie din care100 de sex feminin și 65 de sex masculin ce necesită sprijin în vederea dobândirii unei vieți calitativ mai bune dat fiind contextual socio-medical din care fac parte.

Selectarea GT se va face prin respectarea conceptelor de egalitate de șanse și nediscriminare indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limba, convingeri, gen, handicap. GT astfel selectat, va beneficia de o gamă largă de servicii conform planului indvidualizat de asistență și îngrijire și va participa activ la implementarea acestora.

Recrutarea și selecția grupului țintă al proiectului se va realiza în funcție de următoarele criterii:

  • sunt persoane vârstnice (65 de ani sau peste 65de ani);
  • persoane bolnave (sufera de o boală acuta sau cronică, unele fiind pensionate pe caz de boala);
  • gradul de dependență – ne adresăm și acelor persoane care și-au pierdut total sau parțial autonomia (conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice reglementată prin Hotărârea 886 din 5 octombrie 2000)
  • lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei, aparținătorilor vârstnicilor în a-i sprijini, respectiv vârstnici singuri,
  • existența unui abuz sau risc de abuz sau neglijență asupra persoanelor vârstnice – prin serviciile de asistență socială oferite în cadrul proiectului se urmărește identificarea eventualelor cazuri de abuz asupra persoanelor vârstnice și intervenția de tip asistență socială pentru a preveni, respectiv stopa situația de abuz.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4/4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2019 – iunie 2022, valoarea totală a proiectului este de 2.764.545 lei.

Adresa Localitatea Cluj Napoca, P-ța Cipariu Nr. 2, Jud. Cluj

Tel: 0264 591 404, mail caritasclujproiecte@gmail.com, web www.caritas-cluj.ro