Voluntari

Asociația Caritas Cluj colaborează cu voluntari, elevi și studenți de la diverse unități de învățământ din municipiul Cluj. Aceștia sunt instruiți în cadrul cursurilor de formare organizate periodic, sunt monitorizați de către coordonatorii departamentelor, le este asigurat suport în munca desfășurată implicându-se în diferite programe sociale. Coordonatorii organizează întâlniri, training-uri și cursuri de formare pentru persoanele care doresc să devină voluntari în cadrul vreunui program anume sau la nivel general. Printr-o varietate de metode de recrutare și promovare încercăm să facem cunoscută cultura voluntariatului în rândul tinerilor, dar și a persoanelor care deja au dobândit o oarecare experiență, aplicând principiul exemplului. Aceste persoane pot deveni mentori pentru voluntarii debutanți și tototdată pot împărtăși experiențele și provocările întâlnite în munca susținută de-a lungul timpului.

Ce este voluntariatul?

Activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, prin care aceasta îşi oferă timpul, talentul, energia, cunoştinţele şi abilităţile în folosul altora, fără a urmări o recompensă materială. Voluntarul poate lucra în domenii cum ar fi: asistenţă şi servicii sociale, educaţie şi învăţământ, medicină şi sănătate, artă, cultură, religie, protecţia animalelor şi a mediului, protecţia drepturilor omului, sport şi recreere sau altele.

Munca de voluntariat poate fi privită prin darul lui Dumnezeu, și anume: ”Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât L-a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică” (Evg. Ioan 3, 16). Prin urmare, voluntariat înseamnă alegerea de a fi folositor celor aflați în suferințe, dăruire necondiționată și totodată iubire exprimată prin fapte.

Misiune

Dezvoltarea voluntariatului ca un mod de implicare al cetăţenilor în abordarea și rezolvarea problemelor sociale identificate în comunitate.

Obiective

  • dezvoltarea rețelelor de colaborare cu instituţiile publice şi alte organizaţii non-guvernamentale din Cluj-Napoca
  • promovarea voluntariatului în rândul membrilor comunităţii clujene
  • creşterea gradului de empatie a membrilor comunităţii faţă de situaţiile dificile ale persoanelor defavorizate