Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi are misiunea de susţinere a recuperării copiilor cu dizabilităţi pe raza judeţului Cluj.

Serviciile acordate gratuit sunt:

 • Kinetoterapie;
 • Logopedie;
 • Consiliere psihologică;
 • Psihopedagogie;
 • Asistenţă socială;
 • Art-terapie;
 • Meloterapie;
 • Activitati de socializare şi dezvoltare de deprinderi de viaţă independentă;

Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:

 • Recuperarea copiilor cu dizabilităţi;
 • Diminuarea riscului de excludere a copiilor cu dizabilităţi;
 • Susţinerea integrării copiilor în comunitate;
 • Socializare şi petrecere a timpului liber într-un climat armonios;
 • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
 • Susţinerea familiilor copiilor cu dizabilităţi;

Date de contact

Str. Ady Endre, nr. 19
Telefon/fax: 0264/431788
Cristina – asistent social – 0728/882969
E-mail: bachcluj@yahoo.com