Anunţ de participare la achiziţia de
„servicii de formare profesională”
în cadrul proiectului în cadrul proiectului
POSDRU/150/6.3/G/l34984 „Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii de Şanse Pe
Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest – COMPASS”

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre. nr. 19,
jud. Cluj, achiziţionează în bază Ordinului nr. 1120/2013, achiziţionează servicii de

„servicii de formare profesională – cameristă”

necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea
Egalităţii De Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest -COMPASS”
– POSDRU/150/6.3/G/13498.

Cod CPV aferent acestora este: CPV 80530000-8

Anunţ   Documentaţia de atribuire   Formulare PDF   Formulare Word