Anunţ de participare la achiziţia de „Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile” – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de
„Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile”, cod CPV 70310000-7 din cadrul proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” -: POSDRU/150/6.3/G/l 34984

Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, doreşte să achiziţioneze servicii de închiriere sau de vânzare de imobile”, CPV 70310000-7, conform descrierii de mai jos:
Achiziţionare de servicii de închiriere a unui spaţiu într-o clădire dotată cu mobilier şi utilităţi necesare pregătirii teoretice şi practice pentru cursurile de formare profesionale manichiurist-pedichiurist (2 serii x 14 participanţi) şi frizer (4 serii x 14 participanţi), pentru persoane aflate in grupul ţintă în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalităţii De Şanse Pe Piaţa Muncii Şi Dezvoltarea Resurselor Umane În Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498.

Locul de prestare a serviciilor este sediul/locatiile/facilitatile ofertantului.

Achiziţia se face prin selecţie de oferta, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut aplicat
ofertelor corespunzătoare din punct de vedere al calificarii si specificaţiilor tehnice.

Tip si durată contract: Achiziţie directa, aferentă perioadei aprilie 2015 (data semnării contractului) pana la data de 30.10.2015.

Anunţ   Descărcaţi documentaţia de atribuire   Formulare PDF   Formulare Word