Anunţ de participare la achiziţia de
“analize medicale” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.1120/2013, achizitioneaza servicii de

Servicii de analize medicale

necesar pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498.

Codul CPV: 85148000-8 servicii de analize medicale

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Anunţ   Referat necesitate   Nota estimativă