Anunţ de participare la achiziţia de “analize medicale”

Anunţ de participare la achiziţia de
“analize medicale” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.1120/2013, achizitioneaza servicii de

Servicii de analize medicale

necesar pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498.

Codul CPV: 85148000-8 servicii de analize medicale

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Anunţ   Referat necesitate   Nota estimativă