Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in bazaInstructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza servicii de

Furnizare de produse de catering necesare conferintei de lansare

pentru implementarea proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013