Prevenire, evaluare şi consiliere antidrog

Acest serviciu a fost închis.

Serviciile oferite în cadrul centrului de zi urmăresc prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor şi al tinerilor, prin dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos.

Beneficiarii centrului de zi sunt selectaţi după următoarele criterii:

 • elevi cu vârsta cuprinsă între 9-17 ani
 • elevi din familii cu venituri modeste
 • familii cu mai mult de 3 copii şcolari
 • copii proveniţi din familii monoparentale
 • elevi cu recomandări din partea cadrelor didactice din şcolile colaboratoare
 • elevi aflaţi în risc de abandon şcolar sau cu performanţe şcolare slabe
 • elevi cu risc crescut de comportamente antisociale
 • elevi în situaţii de risc privind consumul de substanţe psihoactive

Servicii acordate în mod gratuit de către centrul de zi:

 • activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri
 • seminarii antidrog
 • dezbateri şi concursuri în vederea prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri ilicite la nivelul unităţilor de învăţământ şi a comunităţii clujene
 • consiliere socială
 • consiliere psihologică individuală şi de grup
 • activităţi de terapie ocupaţională (atelier de creaţie, ateliere sportive, ateliere muzicale)
 • socializare şi petrecere a timpului liber (excursii, tabără, serbări cu diferite ocazii)
 • grup de dezvoltare cu aparţinătorii copiilor în vederea îmbunătăţirii relaţiei socio-afective
 • grupuri pentru formarea voluntarilor
 • sprijin material lunar (pachete alimentare, produse igienico-sanitare, rechizite, îmbrăcăminte)
 • formare de reţele antidrog

Obiective

Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:

 • diminuarea riscului de a consuma substanţe psihoactive
 • diminuarea riscului de a face parte din anturaje care favorizează sau încurajează consumul de droguri
 • formarea abilităţilor socio-emoţionale necesare în procesul de luare a deciziilor, a comunicării asertive şi a relaţionării în grupul de egali
 • creşterea nivelului de integrare şi socializare a copiilor
 • diminuarea riscului de abandon şcolar
 • îmbunătăţirea relaţiei dintre sistemele copil-familie-şcoală-comunitate

Date de contact:

Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)
Telefon: 0264/591404
Francisc Gabor, 0732/331196
E-mail: antidrogcaritascluj@gmail.com