Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță organizarea celui mai important atelier pentru bune practici în domeniul egalității de șanse și combatere a discriminării pe piața muncii din județul Cluj.

Evenimentul va avea loc în perioada 7 – 9 decembrie 2015, în intervalul orar 08.30-16.30, la Restaurantul Talisman din Cluj-Napoca, str. Observator nr.109.

Proiectul de grant, COMPASS, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are o durată de implementare de 19,5 luni. Proiectul se integrează în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Obiectivul general constă în promovarea principiului egalității de șanse și crearea de perspective și oportunități ocupaționale pentru femei afectate de excludere socială și discriminare pe piața muncii.

Atelierul are ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de informații pe tema egalității de șanse în vederea identificării de noi tehnici și metode care să sprijine femeile, în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piața muncii. Atelierul va fi organizat ca un eveniment amplu, cu o durată de 3 zile, se adresează unui grup de 300 de participanți si va consta în mai multe seminarii și alte activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului, precum și publicul interesat. Temele dezbătute în cadrul atelierului vizează egalitate de șanse pe piața muncii, integrarea și promovarea pe piața muncii a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, asigurarea unor interacțiuni directe și comunicarea între echipa centrului/proiectului, respectiv persoanele din grupul țintă cu agenți promotori ai egalității de șanse.

Sunt așteptate să participe atât persoane aflate în șomaj sau în căutarea unui loc de muncă, precum și persoane angajate, care doresc să afle mai multe informații cu privire la egalitatea de șanse, sau să se dezvolte profesional.

Atelierul va constitui un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici, metode și practici în domeniul egalității de șanse și sprijinirii grupurilor vulnerabile pentru a se reintegra în societate și pe piața muncii.

Pentru informații suplimentare sunați la 0264-591404 sau transmiteți un e-mail pe adresa caritas.cluj@yahoo.com, cu subiectul: COMPASS.

 

Manager proiect,

Ana Aurel Basarab