ERATĂ
LA ANUNȚUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, avand C.I.F. 11308449, reprezentata prin Director General, Pr. Adrian Avram, In calitate de BENEFICIAR, www.caritas-cluj.ro, e-mail: caritas.clui@yahoo.com, în calitate de achizitor in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S, comunică următoarea erată la anunțul de achiziție publică:

Erată la anunțul din data de 09.10.2015, avand obiectul contractului furnizare „servicii de consiliere profesională”, cod CPV 79998000-6, constând în workshop-uri tematice / ateliere de bune practici în domeniul consolidării competențelor antreprenoriale pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului MASS-POSDRU/125/5.1/S/133894…


Descărcare Erată Descărcare Documentație