ANUNT DE PARTICIPARE
la achiziția de „Servicii de consiliere profesionala” în cadrul proiectului
POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”-M.A.S.S.

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziționează în baza Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structural, obiectivul „Convergenta”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013,

Servicii de consiliere profesionala

pentru implementarea proiectului „Măsuri active de succes pentru someri”-M.A.S.S. finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
cod CPV: 79998000-6.


Descărcare Anunț Descărcare Documentație