Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează în baza Instrucţiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisă de către AMPOSDRU, servicii de

Echipamente IT (laptopuri, videoproiector, server, storage rack, UPS rack, switch, router, staţii de lucru, imprimante, etc.)

necesar pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/13498.

Descărcaţi documentaţia de atribuire

Clarificări 1 Clarificări 2 IMPORTANT: A se vedea şi erata!!!