INVITAŢIE
Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
vă invită
vineri, 10 iunie 2014, începând cu ora 11:00
la Catedrala Greco-Catolică, aflată în construcţie, din Piaţa Cipariu F.N., Cluj-Napoca, Aula „Iuliu Hossu”

la

Conferinţa de lansare a proiectului Componenţe Originale pentru Promovarea Egalităţii de Şanse pe Piaţa Muncii şi Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Nord-Vest – COMPASS
POSDRU/150/6.3/G/134984

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai grupului ţintă: femei, mass-media, personal al autorităţilor publice centrale şi locale, al organizaţiilor societăţii civile şi al partenerilor sociali, respectiv victime ale traficului de persoane.