Anunţ de participare la achiziţia de “materiale publicitare şi servicii de producţie şi design a acestor materiale publicitare” – COMPASS

ANTET-POS-DRU-2014-CARITAS-COMPASS-mic

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/150/6.3/G/134984

Titlul proiectului: Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de
“materiale publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale publicitare” în cadrul proiectului POSDRU/150/6.3/G/134984 “Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS”

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in bazaInstructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza servicii de

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in bazaInstructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza servicii de

Furnizare de materiale publicitare si servicii de productie si design a acestor materiale publicitare

pentru implementarea proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

cod CPV: 22462000-6

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.

Ofertele se vor depune până la data de 06.06.214 ora 12:00 la Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj din str. Ady Endre, nr. 19, oras Cluj-Napoca , România, secretariat, în vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”, conform grilei de evaluare stabilită în documentaţia de atribuire. Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 12.226,40 lei TVA inclus.

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.

Durata contractului: 10.06.2014 – 30.10.2015

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet www.caritas-cluj.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail proiectcompass@gmail.com.

Persoana de contact: Ana Aurel, e-mail:anaaurel@yahoo.com; tel/fax: 0264-591404.

Documentaţie pentru licitaţie (PDF)

SUBSOL-POS-DRU-2014-CARITAS-COMPASS-mic