Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj,  – partener în cadrul proiectului „Împreună pentru un început sigur!” alături de Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (beneficiar), cu o durată de 3 ani, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” (POSDRU/96/6.2/S/63444). organizează selecţia a 2 consilieri de orientare şi ocupare profesională pentru persoane cu dizabilități, după cum urmează:

– 1 consilier (1 psiholog) pentru jud. Arad

– 1 consilieri (1 psiholog) pentru jud. Cluj.

Descrierea postului:

– Contract de muncă (8 ore/zi) pe perioadă determinată (August 2013- Martie 2014)

 

Responsabilităţile posturilor (psiholog):

• Identificare a zonelor de rezidență ale membrilor grupului țintă, prin evaluări în teren;

• Identificare a membrilor grupului țintă şi activități de informare a acestora;

• Evaluare a ofertelor prezente pe piața muncii,

• Derulare a activităților de mediere între ofertele existente pe piața muncii și potențialul membrilor grupului țintă
• Consiliere individualizată pe tot parcursul implementării

• Participare activă la elaborarea instrumentelor de lucru (realizarea documentelor de informare, a fișelor de consiliere, a rapoartelor individualizate);

• Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii; ocupaţii, meserii şi profesii, condiţii de exercitare, condiţiile speciale impuse de angajator;

• Identificarea punctelor tari ca elemente de bază în stabilirea traseului profesional;

• Selectarea persoanelor care vor beneficia de formare profesională şi evaluarea competenţelor acestora;

• Organizarea şi conducerea activităţilor specifice consilierii de grup;

• Identificarea personalizată, pentru fiecare solicitant, a unui set de obiective şi stabilirea de comun acord a planului de acţiune;

• Asistarea persoanelor aparţinând grupului-ţintă în alcătuirea dosarului şi înscrierea la cursuri de calificare profesională şi monitorizarea participării acestora;

• Monitorizarea procesului de inserţie pe piaţa muncii al beneficiarilor precum şi a gradului de satisfacere al acestora;

• Realizarea bazei de date pentru înregistrarea beneficiarilor din cadrul proiectului.

Cerinţe:

– absolvenţi studii superioare în domeniul psihologiei, licențiat în psihologie

– aptitudini de comunicare- experienţă în lucrul cu persoane din grupuri vulnerabile

– disponibilitate de deplasare în judeţele de implementare a proiectului, Regiunea de Nord-Vest și Vest

– cunoştinţe operare PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet).

Informaţii suplimentare:

Vă rugăm să trimiteţi CV-ul dvs. (în format Europass) şi scrisoarea de motivaţie până la data de 17 iulie 2013, ora 15:00 la următoarea adresă de e-mail: caritas.cluj@yahoo.com

 Notă: În procesul de selecţie vor intra doar CV-urile trimise la adresa menţionată mai sus. Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate vor fi invitate prin e-mail/telefonic în vederea susţinerii unui interviu.