Prezentare Departamentul Socio Educativ

Proiectele derulate în cadrul departamentului îşi propun să ofere servicii pentru 3 categorii de beneficiari: copii, părinţi şi voluntari.

Programele oferite copiilor în cadrul departamentului sunt complementare activităţii educaţionale oferite de şcoală, prin susţinerea copiilor în procesul  instructiv- educativ şi   îmbunătăţirea  atitudinii lor faţă  de şcoală.  De asemenea, pentru o mai bună socializare şi dezvoltare a aptitudinilor artistice ale copiilor se desfăşoară activităţi  recreative de timp liber.

În cadrul întâlnirilor cu părinţii copiilor participanţi la programele de remediere şcolară – – se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor parentale şi întărirea  relaţiei copil-familie-şcoală.

Pentru o derulare eficientă a activităţilor cu copii au loc întâlniri de grup  cu scopul de a forma şi motiva voluntarii în munca individuală şi de grup cu copii.

Grupul ţintă
Serviciile oferite în cadrul acestui proiect se adresează  copiilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani şi familiilor acestora. Copiii provin din familii dezavantajate social, cu venituri mici şi cu un nivel scăzut de educaţie, de diferite confesiuni şi etnii.

Cui ne adresăm?
– elevilor claselor  0-VIII, cu  dificultăţi în procesul instructiv-educativ;
– părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor incluşi în proiectele departamentului;
– voluntarilor implicaţi în activităţile socio-educative.

Obiective
– diminuarea riscului de abandon şcolar;
– socializarea copiilor (prin activităţi recreative de timp liber);
– îmbunătăţirea legăturii copil – familie – şcoală şi a nivelului de trai al  familiilor copiilor implicaţi în proiectele departamentului.

Servicii oferite
– informare;
– consiliere socială, psihologică  şi educaţională;
– programe de remediere şcolară;
– programe recreative şi de timp liber ( drumeţii, excursii, serbări, activităţi de arte plastice);

 – întâlniri de grup cu voluntarii;
– întâlniri cu părinţii în vederea dezvoltării abilităţilor parentale şi discutarea alternativelor de rezolvare a problemelor existente în familie şi/sau în relaţia cu şcoala;
– ajutor material ( produse alimentare, igienico-sanitare, rechizite).

Date de contact
Departamentul Socio Educativ Caritas Cluj;
Piaţa Cipariu, f.n. (catedrala greco-catolică în construcţie )
Simona Pop – coordonator  : 0728-882 961
Pestesan Gabriela – profesor: 0733-414 348
Tel/fax: 0264-591 404  int.107;

Email: socioedcaritas@yahoo.com