Prezentare AntiDrog

Biroul Prevenire si Consiliere Antidrog Caritas Cluj

Descriere
Biroul Prevenire şi Consiliere Antidrog Caritas Cluj funcţioneaza în Cluj Napoca începând cu data de 1 Noiembrie 2006 printr-o finanţare din partea Caritas Germania. Acest program s-a înfiinţat plecând de la faptul că  ţara noastră a devenit teritoriu  de tranzit a acestora. ( drogurile ).

Grupul ţintă:
Tinerii cu vârste cuprinse între 12 şi 25 de ani de pe raza judetului Cluj

Cui ne adresam:
Tinerilor cu vârste între 12 şi 25 de ani din instituşiile comunitare, medicul corecţional;
Persoanelor abuzatoare/dependente de alcool, tutun şi alte substanţe stupefiante;
Tinerilor cu risc de consum a substanţelor stupefiante din şcolii, licee şi mediul universitar;
Familiilor afectatede consumul de substanţe psihoactive

Obiective:
Implementarea programelor se prevenire şi consiliere în rândul tinerilor;
Conştientizarea populaţiei cu privire la implicaţiile sociale ale consumului de substanţe psihoactive;
Implicarea actorilor sociali pe plan local şi national în programele de prevenire şi cele de timp liber.

Servicii oferite:
Informarea în şcolii, licee, facultăţii şi comunitate cu privire la implicaţiile bio-psiho-sociale ale consumului /dependenţei de droguri şi la legislaţia existentă  privind consumul/deţinerea şi traficul de substanţe psihoactive;
Consiliere în problematica consumului/abuzului/dependenţei de droguri şi îndrumarea clienţilor către serviciile specializate în funcţie de forma de dependenţă şi drogul consumat;
Dezvoltarea persoanală a adolescenţilor şi tinerilor în vederea prevenirii consumului/abuzului/dependenţei de droguri prin tehnici psihodramatice(grupuri de 8+10 tineri);
Asistentă socială pentru familiile afectate de consumul drogurilor
Oferirea de traininguri şi organizarea cursurilor de formare in problematicile:
Implicaţiile sociale ale consumului , abuzului şi dependenţei de alcool, tutun şi stupefiante;
Derularea campaniilor de sensibilizare
Boli asociate consumului de substanţe psihoactive.
Implicatii sociale ale infecţiei cu virusul HIV/SIDA.

Anul 2008 in cifre:
1336 beneficiari ai activitatilor de prevenire
81 beneficiari ai activitatilor de timp liber
50 beneficiari  ai programelor de consiliere (grupuri de dezvoltare personala)
17.700 beneficiari ai campaniilor de informare si sensibilizare

Date de contact:
Mihaela Meza, coordonator, tel: 0728-882 968
Katalin Krecsak-Szollosi, psiholog
Stoica Helga, asistent social, tel: 0733-414 349
Cristi Lacan, asistent social tel: 0732-331 196
Biroul Prevenire şi Consiliere Antidrog Caritas Cluj
P-ta Cipariu, f.n., (in incinta Catedralei Greco-Catolice)
Telefon: 0264-592 550; 0264-591 404 int.114
Fax: 0264-592 550;
E-mail: antidrogcaritascluj@gmail.com