Prezentare CID

Centrul de Îngrijire la Domiciliu (CID)

Scop: Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi/sau cu probleme de sănătate prin acordarea de îngrijire şi asistenţă socio-medicală la domiciliul acestora.

1. Serviciul de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu
Funcţionează la Cluj şi Bistriţa, furnizând beneficiarilor servicii acreditate, în baza unui parteneriat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Personalul medical al Asociaţiei Caritas este împuternicit să ofere îngrijire medicală la domiciliu persoanelor care au nevoie, la recomandarea medicului specialist. În cadrul Asociaţiei se oferă şi mijloace compensatorii de îngrijire la domiciliu (paturi, cadre de mers, fotolii rulante, saltele anti-escare, cârje şi bastoane, etc.). Personalul medical se ocupă şi de partea de informare şi consiliere medicală oferită beneficiarilor, aparţinătorilor acestora sau altor membri ai echipei de lucru.

2. Servicii de îngrijire personală
Acest tip de servicii cuprinde:

  • ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice cum ar fi: ajutor în realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare, la hrănire şi hidratare, mobilizare sau deplasare în interior, comunicare;
  • ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice dintre care amintim:prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj uşor, însoţirea şi facilitarea deplasării în exterior, ajutor la plata facturilor, activităţi de petrecere a timpului liber

Persoanele beneficiare sunt în cele mai multe cazuri vârstnici cu posibilităţi materiale modeste, aflaţi într-un anumit grad de dependenţă şi cu o reţea de suport insuficient dezvoltată. Astfel, se încearcă evitarea instituţionalizării acestei categorii de beneficiari datorită serviciilor oferite de către personalul Centrului. Proiectul în cadrul căruia se desfăşoară aceste activităţi se realizează în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj care oferă fondurile necesare prin D.G.A.S.P.C. Cluj.

3. Activităţi de tip asistenţă socială
Acestea constau în informare şi consiliere socială, mediere în relaţia cu alte instituţii din comunitate, suport emoţional, informare şi consiliere juridică sau administrativă, sfaturi de îngrijire pentru membrii familiei, organizarea de activităţi pentru persoanele asistate şi oferirea unui pachet alimentar lunar. Beneficiarii acestui program pe 2008,au fost un număr de 110 persoane vârstnice, cu domiciliul în Cluj-Napoca şi Bistriţa, ale căror venituri lunare nu depăşesc venitul minim pe economie. Pachetele oferite au fost achiziţionate din fonduri obţinute prin subvenţia acordată în baza Legii 34/1998 şi direcţionate prin Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Cluj, respectiv Bistriţa.
În cadrul acestor activităţi se urmăreşte şi implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare: excursii, participarea la serbări tematice organizate cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun sau alte activităţi din comunitate.

Anul 2008 în cifre:

  • 18 angajaţi
  • 22 voluntari
  • 183 de persoane – au beneficiat de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu
  • 35 vârstnici – au beneficiat de serviciile de îngrijire personală la domicliu şi au evitat astfel instituţionalizarea
  • 131 de persoane – au beneficiat de ajutor material(pachete alimentare lunare) sau de alte servicii de sprijin social
  • 100 de persoane – au participat la diverse activităţi de socializare(excursii, serbări sau alte evenimente din comunitate)
  • 356 de persoane – au beneficiat de consiliere socio-medicală în cadrul Centrului de Informare şi Consiliere ce funcţionează în cadrul filialei de la Bistriţa
  • 444 de persoane – au beneficiat de alte servicii ale centrului

Date de contact:

Narcisa Teglaș, coordonator:        0731-012 305
Popa Sanda, asistent medical şef: 0728-882 970

Centrul de Îngrijire la Domiciliu (C.I.D.)
Piaţa Cipariu f.n. (catedrala greco-catolică în construcţie)
Telefon: 0264-592 610, 0731-012 305, 0264-591 404 int. 108, 109, 110
Fax: 0264-529 610
E-mail: cidcluj@yahoo.com