Erată la anunţul din data de 24.11.2014, avand obiectul contractului Achiziţie „servicii de formare profesională” respectiv asigurarea si susţinerea programului de formare profesionala, pregatirea teoretica si practica in ocupaţia de „agent de paza si ordine”, cod NC 5169.1.1, „lucrător în comerţ”, cod NC 5220.1.1, „patiser”, cod NC 7412.1.3, „şofer de autocamioane şi maşini de mare tonaj”, cod COR 8332.0.1 (echivalent cu cod COR 8324.0.1 din cererea de finanţare), pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului „Măsuri active de succes pentru şomeri” – M.A.S.S. – POSDRU/125/5.1/S/l33894,

astfel:

– Se modifică „Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 28.11.2014, ora 12:00” în „Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 05.12.2014, ora 12:00”, având în vedere procesul-verbal încheiat la data de 28.11.2014, anexat, care face parte integrantă din prezenta erată.

Celelalte elemente raman nemodificate.


Descărcare Erată Descărcare Proces verbal Descărcare AnunţDescărcare Documentaţie atribuire