Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesionala” – MASS

Anunţ de participare la achiziţia de
„servicii de formare profesionala” în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894
„Măsuri active de succes pentru şomeri”- M.A.S.S.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează în baza Ordinului nr. 1120/2013 produse de

„servicii de formare profesională”

necesare pentru dcslăşurarea activităţii proiectului „Măsuri active de succes pentru şomeri” – M.A.S.S. finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cod CPV: 80530000-8-servicii de formare profesională.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.