Anunţ de participare la achiziţia de “servicii tipografice și servicii conexe” – MASS

Anunţ de participare la achiziţia de
“servicii tipografice și servicii conexe” în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S.

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza servicii de

“editare materiale de promovare“/“servicii tipografice și servicii conexe”

necesar pentru desfășurarea activității proiectului „Măsuri active de succes pentru șomeri” – M.A.S.S. finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013