Anunţ de participare la achiziţia de “articole de catering” – MASS

Anunţ de participare la achiziţia de
“articole de catering” pentru conferința de lansare a proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S.

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in bazaInstructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU,

Articole de catering,

necesare conferinţei de lansare a proiectului din data de 23 mai 2014 si a ședinţelor cu partenerii proiectului, începând cu data de 20 mai 2014, până la data de finalizare a proiectului (30.09.2015).