Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj şi partenerii săi: Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj,Amber Business Consulting România SRL şi Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo anunţă lansarea proiectului „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” – M.A.S.S. – Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/133894. Proiectuleste cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.