Anunț

Vă informăm, că a început procesul de recrutare, identificare, înscriere și selecție a candidaților care vor face parte din grupul țintă al proiectului „O viaţă fericită pentru bunicii noştri”, POCU/436/4/4/126437.

A. Eligibilitatea grupului țintă:

 1. Persoanele să se încadreze în categoriile de grup țintă ale proiectului și să îndeplinească toate condițiile solicitate prin proiect:

Selecția participanților în grupul țintă al proiectului se va realiza în funcție de următoarele condiții:

 • sunt persoane vârstnice (65 de ani sau peste 65 de ani),
 • persoane bolnave (suferă de o boala acută sau cronică, unele fiind pensionate pe caz de boala),
 • gradul de dependență – ne adresam si acelor persoane care si-au pierdut total sau parțial autonomia (conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice reglementata prin Hotărârea 886 din 5 octombrie 2000),
 • lipsa unui mediu familial suportiv sau resurse interne limitate ale familiei, aparținătorilor vârstnicilor in a-i sprijini, respectiv vârstnici singuri,
 • existenta unui abuz sau risc de abuz sau neglijenta asupra persoanelor vârstnice
 • prin serviciile de asistenta sociala oferite in cadrul proiectului se urmărește identificarea eventualelor cazuri de abuz asupra persoanelor vârstnice si intervenția de tip asistenta sociala pentru a preveni, respectiv stopa situația de abuz.

Ne propunem prin acest proiect să ajutăm 165 de persoane vârstnice în nevoie (din care 100 de sex feminin) pentru a putea să aibă o viață normală ținând cont de problemele socio-medicale pe care le întâmpină.

2. Persoanele vârstnice trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca și/sau zona limitrofă (com. Florești, Baciu, Gilău)

3. Persoanele vârstnice să nu beneficieze de servicii finanțate din Fonduri europene și /sau alt proiect finanțat de la bugetul de stat

B. Dosarul de înscriere

Selectarea grupului țintă se va face prin evaluarea dosarelor depuse de posibili beneficiari, dosare care vor conține:

 • Anexa 1 Cererea de înscriere, semnată;
 • Anexa 2 Declarație-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată;
 • Anexa 3 Declarație de apartenență la GT, semnată (de persoana în cauză sau de aparținători sau atașarea de documente doveditoare);
 • Anexa 4 Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnată;
 • Anexa 8 (5) Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, semnată;
 • Anexa 6 Acord imagine, semnată;
 • Anexa 15 Acord de participare ca rezervă în proiect, semnată ( dacă este cazul);
 • Copie a cărții de identitate/ buletin, certificată pentru conformitate cu originalul;
 • Copie acte doveditoare ale veniturilor (cupon de pensie/ajutor special);(dacă este cazul);
 • Adeverință de la medicul de familie și/ sau alte acte medicale din care să reiasă că suferă de diferite afecțiuni (dacă este cazul);
 • Copie certificat încadrare grad de handicap ( dacă este cazul)

Persoanele interesate sunt sprijinite de Experții Grup țintă privind întocmirea și depunerea  dosarului  la sediul proiectului, respectiv:

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, P-ța Cipariu nr. 2, (catedrala în construcție)

Pentru mai multe informații și înscriere ne puteți contacta la numărul de telefon: 0264/591404, int.106, 110

Întocmit,
Segesvari Raluca, Expert Grup țintă