Anunţ de participare la achiziţia de
„servicii radio” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii
De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest –
COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/134984

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19,
jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achiziţionează

servicii radio

necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l 3498.

Codul CPV: 92210000-6 servicii radio

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.


Descărcare Anunț