Anunţ de participare la achiziţia de
„servicii de publicitate” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea
Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-
Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l34984

Asociaţia Caritas Eparhial Grcco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.l 120/2013, achizitioneaza servicii de

servicii de publicitate

necesar pentru desfăşurarea activităţii proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – POSDRU/150/6.3/G/l3498.

Codul CPV: 79341000-6 servicii de publicitate

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare ncrambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul naţional.


Descărcare Anunț