Anunţ de participare la achiziţia de
„CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii” şi
„CPV -79952000-2 – Servicii organizare de evenimente”

din cadrul proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalității De Şanse Pe Piaţa
Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS”: POSDRU/150/6.3/G/134984

Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu în Cluj-Napoca, str. Ady Endre. nr. 19, jud. Cluj, doreşte sa achiziţioneze CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii şi CPV -79952000-2 servicii organizare de evenimente, conform descrierii de mai jos:

Achiziţionare de servicii de organizare evenimente şi organizare evenimente pentru seminarii, constând în organizare atelier de bune practici într-un spaţiu de minim 200 mp, cu o capacitate de minim 100 persoane / zi, în localitatea Cluj-Napoca, pentru o perioadă de 3 zile, asigurându-se dotările aferente spaţiului pus la dispoziţie şi serviciile de curăţenie necesare, în fiecare zi, pentru implementarea proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – ID POSDRU/150/6.3/G/l34984. Furnizorul va asigura spaţiul necesar atelierului de bune practici in condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului şi va permite servirea mesei în cursul atelierului prin asigurarea dotărilor necesare.


Descărcare Anunț