DURATĂ: octombrie – noiembrie 2015

CONTEXT:

 • Parteneriat Olanda și România în domeniul mobilității forței de muncă și al asigurărilor sociale (Memorandum de Înțelegere 2010; a Declarației comune privind cooperarea 2013) pentru buna funcționare a piețelor muncii.
 • Eliminarea restricțiilor de pe piața muncii olandeze pentru lucrătorii români și bulgari la 1 ianuarie 2014.
 • Scopul: Asigurarea condițiilor de muncă decentă, a salariilor corecte, precum și a protecției sociale efective a angajaților și a persoanelor care desfășoara activități independente. Informarea contribuie la buna integrare la locul de muncă, inclusiv prin prevenirea abuzurilor unor angajatori privind salarizarea, condițiile de muncă, timpul maxim de lucru etc., precum și la integrarea socială, în comunitatea de destinație.

PROIECTUL REGIONAL PRIVIND MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ

 • Rețea regională de consilieri pentru afaceri sociale, cu responsabilități în domeniul mobilității forței de muncă, situați în România, Polonia și Bulgaria, coordonată din cadrul Ambasadei Olandei din București
 • Consilierului pentru afaceri sociale din București: Rodica Cărăușu (carausu@minbuza.nl, 021/208.61.41)
 • Rol consilier: a oferi informații înainte de plecare potențialilor lucrători în Olanda, împreună cu alți actori cheie (autorități centrale și locale, ONG, organizații reprezentative).
 • Mesaje-cheie: cunoașterea drepturilor, obligațiilor, cerințelor de pe piața muncii și a riscurilor potențiale, fapt ce poate asigura succesul potențialilor lucrători in activitatea profesională și în integrarea in comunitățile de destinație din Olanda
 • Public-țintă: persoanele care doresc să lucreze în Olanda / în străinătate (indecisi privind destinația); prioritare sunt persoanele care nu se informează sau nu au acces la informație.

ROLUL FACILITATORULUI LOCAL/ ASISTENULUI SOCIAL

 • Identificarea în timpul activității curente în cadrul comunității (anchete sociale, vizite la domiciliu, ore de consiliere) a dorinței de a lucra și trăi în Olanda/ străinătate (în lipsa deciziei privind destinația concretă).
 • Furnizarea de broșuri/ flyere privind munca și viața în Olanda persoanelor interesate; flyerele vor fi înmânate persoanelor care nu sunt hotărâte în ce țară doresc să lucreze, iar broșurile vor fi înmânate, cu precădere, celor care ar fi interesați de Olanda.
 • Organizarea unei întâlniri în comunitate care va reuni persoane interesate să lucreze în străinătate cu scopul informării asupra bagajului de cunoștințe pe care ar trebui să-l aibă înainte de a lua decizii și de plecare.
 • Diseminarea materialelor de informare disponibile, inclusiv prin intermediul altor actori locali: primărie, instituții publice, ONG etc.

PRINCIPALELE DOMENII LOCURI DE MUNCĂ

În prezent, companiile olandeze sunt interesate în angajarea de instalatori în domeniul electric și electronic, sudori, lucrători sezonieri în agricultură și în domeniul prelucrării alimentelor (de ex. măcelari), ingineri (de toate tipurile; de ex. mecanici, electrotehnici și în domeniul industriei navale), diferiți specialiști în domeniul industriei navale, specialiști în IT, administratori/manageri în domeniul cateringului.

PRINCIPALELE INFORMAȚII FURNIZATE (oferite de consilierul pentru afaceri sociale din cadrul Ambasadei Olandei)

 • Informații privind munca:
 • Care sunt paşii concreţi pentru obţinerea unui loc de muncă în Olanda
 • Cum poate fi verificată seriozitatea posibilului angajator
 • Ce înseamnă un contract de muncă
 • Cât este salariul minim în Olanda
 • Informații privind drepturi şi obligaţii ale traiului în Olanda:
 • Care sunt costurile vieţii în Olanda
 • Înregistrarea la primărie
 • Locuința în Olanda
 • Asigurare de sănătate
 • Care sunt drepturile şi obligaţiile privind copiii în Olanda
 • Ce taxe trebuie achitate
 • Importanța învăţării limbii olandeze
 • Cum pot fi accesate schemele de asigurări sociale
 • Cine oferă sprijin dacă apar dificultăţi în străinătate

RESURSE: