Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj derulează în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul de grant Componente Originale pentru Promovarea Egalităţii de Şanse pe Piaţa Muncii şi Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Nord-Vest – COMPASS cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se integrează în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.