Anunţ de participare la achiziţia de
“Servicii de expertiză contabilă externă” în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”-M.A.S.S.

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează in bazaInstructiunii nr. 26 din 31.08.2010 emisa de catre AMPOSDRU, achizitioneaza servicii de

Furnizare de servicii de expertiză contabilă externă

pentru implementarea proiectului „Măsuri active de succes pentru șomeri”-M.A.S.S. finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013