Erată la anunțul de participare la achiziția de „servicii de consiliere profesională” – MASS

ERATĂ LA ANUNŢUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, având C.I.F. 11308449, reprezentată prin Director General, Pr. Adrian Avram, în calitate de BENEFICIAR, www.caritas-cluj.ro, e-mail: caritas.cluj@yahoo.com, in calitate de achizitor in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S, comunică următoarea erată la anunţul de achiziţie publica: Erată la anunțul din data de 09.10.2015, avand obiectul contractului furnizare “servicii de consiliere profesională”, cod CPV 79998000-6, constând în workshop-uri tematice / ateliere de bune practici în domeniul consolidării competențelor antreprenoriale pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului MASS-POSDRU/125/5.1/S/133894, prin care Se modifică documentația de atribuire și caietul de sarcini nr. 3, lot III: 2 workshop-uri Descărcare...

Erată la anunţul de participare la achiziţia de „servicii de consiliere profesională” – MASS

ERATĂ LA ANUNȚUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, avand C.I.F. 11308449, reprezentata prin Director General, Pr. Adrian Avram, In calitate de BENEFICIAR, www.caritas-cluj.ro, e-mail: caritas.clui@yahoo.com, în calitate de achizitor in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S, comunică următoarea erată la anunțul de achiziție publică: Erată la anunțul din data de 09.10.2015, avand obiectul contractului furnizare „servicii de consiliere profesională”, cod CPV 79998000-6, constând în workshop-uri tematice / ateliere de bune practici în domeniul consolidării competențelor antreprenoriale pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului MASS-POSDRU/125/5.1/S/133894… Descărcare Erată Descărcare...

Erată la anunțul de participare la achiziția de „servicii de consiliere profesională” – MASS

ERATĂ LA ANUNŢUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, având C.I.F. 11308449, reprezentată prin Director General, Pr. Adrian Avram, în calitate de BENEFICIAR, www.caritas-cluj.ro, e-mail: caritas.cluj@yahoo.com, in calitate de achizitor in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”- M.A.S.S, comunică următoarea erată la anunţul de achiziţie publica: Erată la anunțul din data de 09.10.2015, avand obiectul contractului furnizare “servicii de consiliere profesională”, cod CPV 79998000-6, constând în workshop-uri tematice / ateliere de bune practici în domeniul consolidării competențelor antreprenoriale pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului MASS-POSDRU/125/5.1/S/133894, prin care Se modifică documentația de atribuire și caietul de sarcini nr. 1,2,3,4, art. 10. Descărcare...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de consiliere profesională” – MASS

ANUNT DE PARTICIPARE la achiziția de „Servicii de consiliere profesionala” în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru șomeri”-M.A.S.S. Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziționează în baza Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structural, obiectivul „Convergenta”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650, din 22 octombrie 2013, Servicii de consiliere profesionala pentru implementarea proiectului „Măsuri active de succes pentru someri”-M.A.S.S. finanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cod CPV: 79998000-6. Descărcare Anunț Descărcare...

Erată la anunţul de achiziţie publică pentru cursuri de formare profesională – MASS

Erată la anunţul din data de 24.11.2014, avand obiectul contractului Achiziţie „servicii de formare profesională” respectiv asigurarea si susţinerea programului de formare profesionala, pregatirea teoretica si practica in ocupaţia de „agent de paza si ordine”, cod NC 5169.1.1, „lucrător în comerţ”, cod NC 5220.1.1, „patiser”, cod NC 7412.1.3, „şofer de autocamioane şi maşini de mare tonaj”, cod COR 8332.0.1 (echivalent cu cod COR 8324.0.1 din cererea de finanţare), pentru persoane aflate in grupul tinta in cadrul proiectului „Măsuri active de succes pentru şomeri” – M.A.S.S. – POSDRU/125/5.1/S/l33894, astfel: – Se modifică „Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 28.11.2014, ora 12:00” în „Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 05.12.2014, ora 12:00”, având în vedere procesul-verbal încheiat la data de 28.11.2014, anexat, care face parte integrantă din prezenta erată. Celelalte elemente raman nemodificate. Descărcare Erată Descărcare Proces verbal Descărcare AnunţDescărcare Documentaţie...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesionala” – MASS

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de formare profesionala” în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133894 „Măsuri active de succes pentru şomeri”- M.A.S.S. Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj, achiziţionează în baza Ordinului nr. 1120/2013 produse de „servicii de formare profesională” necesare pentru dcslăşurarea activităţii proiectului „Măsuri active de succes pentru şomeri” – M.A.S.S. finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Cod CPV: 80530000-8-servicii de formare profesională. Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul...