Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman-România Start Up Plus

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect pentru dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul Regiunii Centru, pentru apelul Componentă 1 – Apel : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Descărcare...

Atelier “Bune practici în domeniul egalității de șanse” – COMPASS

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj anunță organizarea celui mai important atelier pentru bune practici în domeniul egalității de șanse și combatere a discriminării pe piața muncii din județul Cluj. Evenimentul va avea loc în perioada 7 – 9 decembrie 2015, în intervalul orar 08.30-16.30, la Restaurantul Talisman din Cluj-Napoca, str. Observator nr.109. Proiectul de grant, COMPASS, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are o durată de implementare de 19,5 luni. Proiectul se integrează în axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Obiectivul general constă în promovarea principiului egalității de șanse și crearea de perspective și oportunități ocupaționale pentru femei afectate de excludere socială și discriminare pe piața muncii. Atelierul are ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de informații pe tema egalității de șanse în vederea identificării de noi tehnici și metode care să sprijine femeile, în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piața muncii. Atelierul va fi organizat ca un eveniment amplu, cu o durată de 3 zile, se adresează unui grup de 300 de participanți si va consta în mai multe seminarii și alte activități practice cu persoanele înscrise în cadrul proiectului, precum și publicul interesat. Temele dezbătute în cadrul atelierului vizează egalitate de șanse pe piața muncii, integrarea și promovarea pe piața muncii a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, asigurarea unor interacțiuni directe și comunicarea între echipa centrului/proiectului, respectiv persoanele din grupul țintă cu agenți promotori ai egalității de șanse. Sunt așteptate să participe atât persoane aflate în șomaj sau în căutarea...

Anunţ de participare la achiziţia de „servicii de organizare evenimente pentru seminarii” – COMPASS

Anunţ de participare la achiziţia de „CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii” şi „CPV -79952000-2 – Servicii organizare de evenimente” din cadrul proiectului „Componente Originale Pentru Promovarea Egalității De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS”: POSDRU/150/6.3/G/134984 Asociaţia Caritas Eparhial Greo-Catolic Cluj, cu sediu în Cluj-Napoca, str. Ady Endre. nr. 19, jud. Cluj, doreşte sa achiziţioneze CPV 79951000-5 – Servicii de organizare evenimente pentru seminarii şi CPV -79952000-2 servicii organizare de evenimente, conform descrierii de mai jos: Achiziţionare de servicii de organizare evenimente şi organizare evenimente pentru seminarii, constând în organizare atelier de bune practici într-un spaţiu de minim 200 mp, cu o capacitate de minim 100 persoane / zi, în localitatea Cluj-Napoca, pentru o perioadă de 3 zile, asigurându-se dotările aferente spaţiului pus la dispoziţie şi serviciile de curăţenie necesare, în fiecare zi, pentru implementarea proiectului Componente Originale Pentru Promovarea Egalitatii De Şanse Pe Piaţa Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest – COMPASS” – ID POSDRU/150/6.3/G/l34984. Furnizorul va asigura spaţiul necesar atelierului de bune practici in condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului şi va permite servirea mesei în cursul atelierului prin asigurarea dotărilor necesare. Descărcare...

Conferință: Oportunitate de informare în legătură cu munca și viața în Olanda!

Vă așteptăm în data de 6 noiembire (VINERI), la ora 12, în Piața Cipariu F.N., în incinta Bisericii Greco-Catolice, aflată în construcție, pentru a afla informații relevante despre munca și viața în Olanda, de la un reprezentant al Ambasadei Olandei la București! Contact Cluj: 0730 841 451 RESURSE: Videoclip (2 minute) https://www.youtube.com/watch?v=iaURyYY6il8 , Poster A3, Broșură de buzunar, Flyer, Pagina Facebook “Munca si viata in Olanda”: www.facebook.com/MuncasiViatainOlanda Informații pe pagina web a Ambasadei www.muncasiviatainolanda.nl Canalul YouTube “Munca si viata in Olanda”...

Ambasada Olandei în România: Proiectul privind mobilitatea fortei de munca

DURATĂ: octombrie – noiembrie 2015 CONTEXT: Parteneriat Olanda și România în domeniul mobilității forței de muncă și al asigurărilor sociale (Memorandum de Înțelegere 2010; a Declarației comune privind cooperarea 2013) pentru buna funcționare a piețelor muncii. Eliminarea restricțiilor de pe piața muncii olandeze pentru lucrătorii români și bulgari la 1 ianuarie 2014. Scopul: Asigurarea condițiilor de muncă decentă, a salariilor corecte, precum și a protecției sociale efective a angajaților și a persoanelor care desfășoara activități independente. Informarea contribuie la buna integrare la locul de muncă, inclusiv prin prevenirea abuzurilor unor angajatori privind salarizarea, condițiile de muncă, timpul maxim de lucru etc., precum și la integrarea socială, în comunitatea de destinație. PROIECTUL REGIONAL PRIVIND MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ Rețea regională de consilieri pentru afaceri sociale, cu responsabilități în domeniul mobilității forței de muncă, situați în România, Polonia și Bulgaria, coordonată din cadrul Ambasadei Olandei din București Consilierului pentru afaceri sociale din București: Rodica Cărăușu (carausu@minbuza.nl, 021/208.61.41) Rol consilier: a oferi informații înainte de plecare potențialilor lucrători în Olanda, împreună cu alți actori cheie (autorități centrale și locale, ONG, organizații reprezentative). Mesaje-cheie: cunoașterea drepturilor, obligațiilor, cerințelor de pe piața muncii și a riscurilor potențiale, fapt ce poate asigura succesul potențialilor lucrători in activitatea profesională și în integrarea in comunitățile de destinație din Olanda Public-țintă: persoanele care doresc să lucreze în Olanda / în străinătate (indecisi privind destinația); prioritare sunt persoanele care nu se informează sau nu au acces la informație. ROLUL FACILITATORULUI LOCAL/ ASISTENULUI SOCIAL Identificarea în timpul activității curente în cadrul comunității (anchete sociale, vizite la domiciliu, ore de consiliere) a dorinței de a lucra și trăi în Olanda/ străinătate...

Un Milion de Stele, ediția 2015

Vino și spune DA Servicii Sociale!, vineri 16 octombrie 2015, ora 18.00 Susține Petiția prin care cerem Guvernului să crească cu 0,3% pe an din PIB până în 2020 bugetul pentru servicii sociale – www.petitieonline.com/da_servicii_sociale Vineri, 16 octombrie 2015, ora 18.00, în 54 de localități din România, organizațiile Caritas susținute de partenerii lor fac apel către Guvernul României să crească valoarea finanțării de la bugetul de stat pentru dezvoltarea serviciilor sociale, ajutând astfel pe cei 40% din cetățenii României care se află în risc de sărăcie și excluziune socială, să trăiască o viață demnă! Cel mai amplu gest de solidaritate cu persoanele aflate în dificultate, Un Milion de Stele, 2015 (www.unmiliondestele.ro) a ajuns la ediția a șasea în România. Anul acesta evenimentul de advocacy aduce în prim plan importanța serviciilor sociale și impactul pozitiv pe care acestea îl au la integrarea profesională și socială a persoanelor vulnerabile. Vineri, 16 octombrie, la ora 18.00, în 54 de localități din România se vor aprinde candele ale solidarității, se va face cunoscută petiția inițiată de Confederația Caritas România DA Servicii Sociale și se vor strânge semnături care vor crea baza de susținere pentru a convinge Guvernul să crească cu 0,3% pe an în PIB până în 2020 bugetul pentru servicii sociale. Petiția poate fi semnată si online la adresa: www.petitieonline.com/da_servicii_sociale Prin evenimentul de advocacy Un Milion de Stele susținem cauza persoanelor nevoiașe și a grupurilor marginalizate din punct de vedere social, de a avea acces la servicii sociale pentru a depăși situația de dificultate în care se află. Acțiunea face apel și către publicul larg, mass-media, autoritățile centrale și locale să susțină un...